Nylon Hammer 1.5″

The Nylon headed hammer features two flat ended high-impact white nylon faces that will not mark metal and has a bounce similar to a raw hide hammer. Perfect for bending, forming, shaping, flattening and work hardening you metal.

2 flat ended high-impact white nylon faces that will not mark metal and has a bounce similar to a raw hide hammer. Features an ash handle. Measures 320mm length 1.5″ head size.

$14.60 + GST

Out of stock

SKU: W00659 Categories: ,

The Nylon headed hammer features two flat ended high-impact white nylon faces that will not mark metal and has a bounce similar to a raw hide hammer. Perfect for bending, forming, shaping, flattening and work hardening you metal.

2 flat ended high-impact white nylon faces that will not mark metal and has a bounce similar to a raw hide hammer. Features an ash handle. Measures 320mm length 1.5" head size.

Additional information

Weight 1.1 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nylon Hammer 1.5″”

Your email address will not be published. Required fields are marked *